[EBOOK] Tiểu Đóa, vì đó là em – Nhược Thiện Khê

tieudoa1_1

Tên sách: Tiểu Đóa, Vì Đó Là Em

Tác giả: Nhược Thiện Khê

Người dịch: Phương Thúy

Giá bìa: 123,000 đ

Nhà phát hành: Cổ Nguyệt Books

Nhà Xuất Bản: Văn học

Type: HBLG

Ebook: Minh Mạn Thù

Nguồn: Hoabanland.wordpress

Tiếp tục đọc

Tính năng “CỘNG ĐỒNG NGÔN TÌNH” cho kho ebook mới

Đây là bài viết PR cho kho ebook mới, cập nhật tính năng “Cộng đồng ngôn tình”

Hãy đóng góp ý kiến và bình luận để ghi lại suy nghĩ, cảm nhận của bạn về truyện, đồng thời là lời khuyên cho người đến sau.

Bài viết sống động bằng hình ảnh ^0^

gif_icon0821

Tiếp tục đọc