Tựa như tình yêu – Tử Tử Tú Nhi

Tiếp tục đọc

Advertisements

Nghê thường thiết y – Thanh Ca Nhất Mảnh

Nếu xét riêng về kiểu truyện Xuyên không, Nghê thường thiết y là tác phẩm rất đặc sắc

Tiếp tục đọc