Huyền của Ôn Noãn – An Ninh

http://nanakwon.files.wordpress.com/2012/08/tumblr_m67ut3n1jy1qaordwo1_500.jpg

Khách quan mà nói, tác phẩm Huyn ca Ôn Noãn là một câu chuyện sâu sắc, lãng mạn về tình yêu, pha thêm sự khốc liệt của thương trường và sức ép tâm lý của nhân vật.

Tiếp tục đọc