Người phiên dịch – Kỷ Viện Viện

Hoa Ban có thói quen viết review sau khi đọc xong một cuốn sách. Sách càng hay thì mình càng có hứng viết. Thỉnh thoảng sẽ gặp những cuốn phải đánh máy mỏi tay mới viết hết ý, cũng có cuốn nhàm tới nổi không viết được câu nào, có cuốn vừa hay vừa dở thì mình sẽ vừa khen vừa chê ^^

Thỉnh thoảng cũng gặp những truyện khó đánh giá rõ ràng như cuốn Người phiên dịch này. Truyện không thể gọi là đặc sắc nhưng khá toàn vẹn về nội dung, văn phong chau chuốt và không đi theo lối mòn.

Tiếp tục đọc

Không thể quên em – Hoa Thanh Thần

Không thể quên em mở đầu với hiện trạng “đã quên em rồi”. Thật là mâu thuẫn từ nhan đề đến cốt truyện! Theo Hoa Ban thấy, mô tuýp truyện cũng như ý tưởng trong truyện không mới nhưng nhờ biết cách chọn lối kể mà Hoa Thanh Thần đã dẫn dắt mạch truyện lôi cuốn từ đầu đến cuối.

Tiếp tục đọc