Đá quý không nói dối – Tâm Doanh Cốc

Cảm nhận đầu tiên sau khi đọc xong tác phẩm đó là: Toàn bộ câu chuyện là bức tranh màu nước rực rỡ mà nền là hàng nghìn viên đá quý giá, sáng lấp lạnh, đẹp lung linh.

Tiếp tục đọc