2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 2,200,000 times in 2014. If it were an exhibit at the Louvre Museum, it would take about 94 days for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

[EBOOK] Tiểu Đóa, vì đó là em – Nhược Thiện Khê

tieudoa1_1

Tên sách: Tiểu Đóa, Vì Đó Là Em

Tác giả: Nhược Thiện Khê

Người dịch: Phương Thúy

Giá bìa: 123,000 đ

Nhà phát hành: Cổ Nguyệt Books

Nhà Xuất Bản: Văn học

Type: HBLG

Ebook: Minh Mạn Thù

Nguồn: Hoabanland.wordpress

Tiếp tục đọc